Τα ιατρεία μας

Κεντρικό Ιατρείο (Αδριανουπόλεως / Θεσσαλονίκη)

Ιατρείο Αγίου Αθανασίου (Δυτ. Θεσσαλονίκη)