Θηλασμός

Οι διατροφικές συστάσεις για τη μητέρα που θηλάζει είναι όμοιες με αυτές κατά την κύηση. Η μητέρα που θηλάζει έχει ανάγκη από μια καλή διατροφή που χαρακτηρίζεται από ποικιλία. Η…
Τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία νεογνών και βρεφών που προκύπτουν από το μητρικό θηλασμό είναι σαφώς τεκμηριωμένα στη διεθνή βιβλιογραφία. -  Σύμφωνα με τα σχετικά ερευνητικά ευρήματα,…
Επιπλέον των πλεονεκτημάτων υγείας για τα νεογνά και βρέφη, σημαντικά είναι και τα πλεονεκτήματα υγείας για τις θηλάζουσες μητέρες (Leung AK et al 2005;Dermer 1998:) Ο μητρικός θηλασμός βοηθά στην…
Προβλήματα στον θηλασμό τις πρώτες ημέρες - επώδυνες θηλές: Η κυριότερη αιτία των επώδυνων θηλών είναι η λανθασμένη τοποθέτηση του μωρού από τη μητέρα στο μαστό. Η ουσιαστικότερη αιτία των…